IS IT A BIRD stimulerer, rådgiver og driver innovationsprocesser. Med afsæt i human insights tilbyder vi ydelser på tre niveauer af strategiske innovationsprocesser.

Human Insights

Vi bygger et solidt fundament for innovationsprocessen ved at skabe dybe indsigter i menneskers adfærd, behov og aspirationer.

Brugerindsigt er kimen til banebrydende innovation. Vi er specialiserede i at give vores kunder nye og overraskende indsigter i menneskers adfærd, behov og aspirationer. Med inspiration fra antropologi og adfærdsøkonomi udforsker vi menneskers subjektive oplevelser, og identificerer mønstre i de måder vi handler, føler og prioriterer på.

Ved hjælp af kvalitative metoder kommer vi bagom de ting brugere kan sætte ord på – idealer, holdninger og efterrationaliseringer – og udforsker de bagvedliggende motivationer og barrierer, der ofte styrer vores adfærd. Til dette bruger vi metoder som deltagerobservation, etnografisk interview, associationsøvelser, mystery shopping og brugerrejser. Når der er behov for det, kombinerer vi de kvalitative metoder med statistisk dataanalyse, hvorved vi tester sammenhænge og afdækker udbredelse og potentiale. Resultatet er dybe og solide brugerindsigter, som altid omsættes til klare handlingsanvisende anbefalinger, der formidles visuelt med en klar fortælling.

Strategi

Strategi

Koncept

Koncept

Innovationskapacitet

Innovationskapacitet

StrategiStrategi

Vi kombinerer brugerindsigter med viden om markedet og samfundstrends, og definerer klare mulighedsrum med markedspotentiale, der kan bruges direkte i den strategiske beslutningsproces.

Strategier skal tage afsæt i den værdi, som man kan give brugerne. Vi ser altid på produkter og services ud fra brugerens perspektiv og skaber integrerede strategier, der går på tværs af organisationens berøringspunkter med brugerne.

Vi har udviklet et leveranceformat for strategiudvikling, som vi kalder springboards. Et springboard kombinerer brugerindsigter med viden om markedet og samfundstrends, og identificerer hermed en klar retning for et nyt produkt, service eller selve organisationen.

Case: Udvikling af 7 strategiske innovationsspor for Københavns Kommune

Case: Udvikling af ny innovationsstrategi for Københavns Lufthavne

Strategy is born when a calculated risk meets an educated guess
― Samer Chidiac

KonceptKoncept

Vi skaber integrerede design- og servicekoncepter, der testes i brugernes kontekst og modificeres inden launch eller implementering.

Design- og servicekoncepter er den konkrete oversættelse og implementering af brugerindsigterne. Med afsæt i brugerindsigter og virksomhedens strategi udvikler vi løsninger, der mindsker afstanden mellem det brugerne har behov for, og det virksomheden tilbyder.

Vi er stærkt inspireret af Design Thinking og arbejder iterativt med hurtige prototyper og hyppig feedback fra brugere, for at accelerere processen fra idé til færdigt koncept. På den måde sikrer vi os et koncept med kommerciel effekt og værdi og relevans for brugeren.

Case: Udvikling af nye forretningskoncepter for Falck med afsæt i en etnografisk analyse

Case: Udvikling af nye koncepter for Carlsberg med afsæt i en etnografisk analyse

Great things are not done by impulse, but by a series of small things brought together.
― Vincent van Gogh

InnovationskapacitetInnovationskapacitet

Vi opbygger innovationskapacitet i organisationer – altid med øje for det strategiske mål.

Innovation skal ikke kun foregå isoleret i projekter, men forankres strategisk hos ledelsen og praktisk hos de medarbejdere, der skal gennemføre innovation i dagligdagen. Vi har særlig ekspertise i at træne og opbygge innovationskapacitet, således at organisationen selv over tid kan gennemføre innovation med målbar effekt.

Vi hjælper med at udvikle virksomhedens overordnede innovationsstrategi. Herefter udfoldes innovationspotentialet gennem introduktion af nye vaner, redskaber og fælles sprog, som booster innovationskraft og selvtillid. Vi træner ledere i innovationsledelse og medarbejdere i at gennemføre konkrete innovationsprojekter, og opbygger herved en dynamisk og bæredygtig innovationskultur, som lever videre efter vores arbejde slutter.

Case: Opbygning af innovationskapacitet for Egedal Kommune

Case: Opbygning innovationskapacitet for Hedensted Kommune med udgangspunkt i kerneopgaver

Every organization is perfectly optimized to achieve the results it currently gets