Indholdet på S-togskærmene skal følge togets puls

Når virksomheder og organisationer henvender sig til os, er det ofte for at få hjælp til at udvikle et konkret produkt. De har fokus på produktet, øjet er på bolden. Men et produkt kan ikke isoleres fra den kontekst det opleves i. Det stod særligt tydeligt, da DSB henvendte sig til os for at få anbefalinger til hvordan indholdet på s-togskærmene i fremtiden skal udvikles. Vi fandt frem til, at skærmenes værdi afhænger af, om indholdet bidrager til den stemning og sindstilstand man gerne vil være i, når man sidder i toget. Toget har en puls, der følger passagerernes hverdagsliv og indholdet på skærmen skal følge denne puls.

DSBskærmcase

Hvis du udelukkende fokuserer på produktet misser du pointen

Vores tilgang til opgaven var at skabe forståelse for, hvordan de rejsende i S-tog oplever skærmene i S-toget. Det stod dog hurtigt klart, at S-togspassagererne ikke har noget forhold til DSBs ”produkt” i dag. Passagererne beskriver indholdet, der ruller over skærmen som et ”bombardement af information” – noget man enten overser eller bevidst prøver at undgå. Det gav med andre ord ikke mening at spørge passagererne, hvad de gerne ville se på skærmen. Hvis du ikke har noget forhold til et produkt i dag, kan du heller ikke forholde dig til produktudviklingen fremadrettet. I vores undersøgelse af skærmene i S-toget valgte vi derfor at gå helt væk fra at tale om skærmene. I mødet med passagererne fokuserede vi i stedet på togoplevelsen som helhed og den kontekst skærmene i sidste ende skal tilføre værdi til.

 

Zoom ud og se sammenhængen dit produkt skal indgå i

Hvad gør en togrejse god? Hvilken tilstand vil du som passager gerne opnå under rejsen? Og hvad kendetegner stemningen i en togkupé? Med spørgsmål som disse genbesøgte vi togkupéerne i S-tognettet og afdækkede passagerernes togoplevelser. Vi observerede, hvornår gratisavisen, mobiltelefonen og ipad’en bliver hevet frem i toget for at få begreb om, hvad skærmene er oppe imod.

Vi iagttog den disciplinerede adfærd i de tætpakkede myldretidstog og sansede stemningen, når bølgerne går højt på en festlig fredag aften. Vi tog pulsen på livet i toget og fik indsigt i, at skærmenes ”bombardement af information” står i kontrast til den rolige tilstand, passagererne ønsker at opnå i toget. Tiden i toget bliver brugt på at lade op og ned i en travl hverdag og det skal afspejle sig i indholdet på skærmene.

DSBskærm2

Vurdér værdien af dit produkt i kontekst

En vigtig anbefaling til DSB blev helt enkelt at skrue ned for tempoet i indslagene på skærmene. At dyrke de langsomme fortællinger og på den måde give skærmene et format, der er mere i takt med togets puls. En skærm i et s-tog har markant andre præmisser end en tv-skærm i en dagligstue. Konteksten stiller krav til produktet. Toget stiller krav til format og indhold af en tvskærm. Ved at forstå den kontekst DSBs produkt indgår i, kunne vi give et kvalificeret bud på, hvordan skærmene kan udvikles til at blive en del af den gode togoplevelse, fremfor et irritationsmoment på rejsen.

Hvis du kan løsrive dig fra din smartphone eller gratisavis næste gang du er ude at køre i S-tog, kan du prøve at løfte blikket og se op. Måske vil du opdage, at er sket noget på skærmen. Måske der er blevet skruet ned for tempoet i indslagene, måske skærmen er blevet mere end en ”reklamesøjle”, og måske der er kommet noget at grine ad sammen med de andre passagerer på afgangene fredag aften.

 

”Vi henvendte os til IS IT A BIRD for at få undersøgt hvordan S-togskunderne opfatter S-tog Tv’et. Det kom der nogle spændende indsigter ud af og vi er blevet klogere på hvad skærmmediet i toget kan og ikke kan. Med IS IT A BIRDs konkrete retningslinjer for indhold og format er vi nu  godt hjulpet i udviklingen af S-TV som en selvstændig kanal, der fungerer i en S-togskontekst.”
Mette Willert, Content Manager, DSB

Tags: , , , ,

Ingen kommentarer endnu.

Skriv et svar